BEMÆRK: Det ideelle klorniveau for et Lay-Z spa er 3 - 5 ppm (dele pr. million). Husk altid at bære handsker ved håndtering af kemikalier og irriterende stoffer. Dosér altid som angivet i kemiproduktets brugervejledning. Fastgør altid låget på din Lay-Z spa, når det ikke bruges. Test altid vandet, før du hopper i din Lay-Z spa.   

Rensning og kemisk pleje af spa vand

Dag 1

Cirkuler vandet ved at tænde filterpumpen. Tilsæt klor granulat eller tabletter til vandet og brug en teststrimmel til at kontrollere klorniveauet. Når du har shock-behandlet vandet tilstrækkeligt, skal teststrimlen vise klorniveauer ved 7 - 10 ppm. For at klor kan desinficere vandet, skal du lade det cirkulere i mindst en time. Inden du går ind i din Lay-Z spa, tester du vandet igen. Når klorindholdet er mellem 3 - 5 ppm, kan du på sikker vis bruge din Lay-Z spa.

Dag 2

Tænd din filterpumpe for at cirkulere vandet. Test vandet for at afgøre, om klorniveauet er faldet mellem 3 - 5 ppm. Hvis det er nødvendigt, tilsættes mere granulat eller tabletter for at bringe klorindholdet op. Husk korrekt dosering i forhold til vandmængden. Når det er gjort, er det tid til at fjerne stort snavs fra vandet. Du kan gøre dette ved hjælp af et rengøringsnet. Det er hurtigt, nemt og hjælper med at opretholde renere og sundere vand.

Dag 3

Tænd din filterpumpe og lad vandet cirkulere. Efter at have brugt din Lay-Z spa i et par dage nu, er det muligt, at den kemiske balance er blevet påvirket af forurenende stoffer, som er bragt i vandet. Udover at vise klorniveauet i din Lay-Z spa angiver teststrimler pH-niveauet. PH-værdien skal ligge på mellem 7,0 og 7,4. Hvis pH-niveauet er for lavt, bruger du pH Plus til at bringe niveauet op. Hvis pH-niveauet er for højt, bruger du pH Minus for at bringe pHniveauet ned. Efter en halv time skal pH-niveauet gentages for at sikre, at det falder inden for den korrekte grænse på 7,0-7,4. Tilføj om nødvendigt mere pH Plus eller pH Minus.

Dag 4

Endnu en gang er det første, du skal gøre, at tænde din filterpumpe. Efter at have testet klor- og pH-niveauer, er det tid til at teste total alkalinitet. Hvis total alkalinitet er for høj, kan spa vandet blive uklart og forhindrer justering af pH-værdien. Som med klor- og pH-niveauer kan du teste total alkalinitet ved hjælp af en teststrimmel. Ideelt set bør den totale alkalitet falde mellem 125-150 ppm. Hvis du har behandlet vandet korrekt i løbet af de sidste par dage, vil total alkalitet kræve meget lidt justering, hvis overhovedet nogen. Hvis total alkalinitet er over 150 ppm, skal du bringe den ned ved hjælp af Alka Down. Hvis total alkalinitet er under 125 ppm, kan tilsætning af pH Plus hjælpe med at sortere kemikalie-balancen. Test igen efter en kort pause for at sikre, at total alkalinitet falder mellem 125 - 150 ppm. Kontroller altid klor- og pH-niveauer, når du justerer total alkalinitet, da en skiftende faktor kan have direkte indflydelse på den anden.

Dag 5

Som sædvanlig, tænd din pumpe og test pH-, klor- og total alkalinitets værdierne. Hvis vandet i din Lay-Z spa ser skummende ud, er det nu tid til at bruge Foam Down. Skum dannes, når hudrester og andre forureninger binder sammen. Foam Down sørger for at  løsne disse partikler, så de bliver fanget af filterpatronen. Det sker ret hurtigt efter anvendelse.   

Dag 6

Efter fem dage er det tid til at tjekke din filterpatron. For at gøre det skal du sørge for at pumpen er slukket, frakoblet, og at filterslangerne er blevet fjernet. For at forhindre, at der kommer vand ud, skal du bruge stopstikket, når du trækker slangerne ud af din liner. Fjern filterpatronen fra filterpumpen. Hvis den er snavset, giver du den en let skylning med en haveslange og iblødlægger den evt. i 12 timer med 1 dl. Filter Cleaner og rent vand til den er dækket helt. Hvis dette ikke rengør patronen, skal du udskifte den med en ny. Filterpatroner til alle Lay-Z spa’er er tilgængelige på www.luxury-outdoor.dk og kan købes som en pakke à 2 stk. eller som 6 x twinpack med 12 stk. i alt, hvor du opnår en besparelse.   

Dag 7

Lay-Z spa’er er mindre end pools og deles af flere mennesker, hvilket betyder at en større mængde forurenende stoffer bringes i vandet. Som følge heraf anbefales det, at du chok- behandler vandet med klor en gang om ugen i perioder med megen brug. Det er så om at gentage den ugentlige rengørings- og kemivedligeholdelse for et optimalt renhedsniveau.