Forlænget returret ifm. Jul

Det gælder for alle varer købt i perioden 15. november til 24 december at returretten forlænges frem til d. 15. januar. Ellers er det de samme vilkår som beskrevet under 14 dages returret som er gældende.

14 dages returret


Når du handler på nettet, har du altid 14 dages fortrydelsesret i følge dansk lov, der løber fra leveringen. Hvis du har bestilt som en gave, som skal overrækkes på en bestemt dato, kan du kontakte os på info@luxury-outdoor.dk og således få skubbet fortrydelsesretten i forhold til denne. Hos www.luxury-outdoor.dk betaler du selv for returforsendelsen.    


Dette er gældende for fortrydelsesretten i følge dansk lov:

  • Vi har pligt til at oplyse, hvortil du skal sende varen, hvis du fortryder.
  • Overhold 14-dages fristen. Du skal meddele os, at du fortryder inden udløbet af fristen.
  • Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen.
  • Pas på varen. Varen må være prøvet men ikke taget i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen, ellers skal du betale for værdiforringelsen.
  • Gem for en sikkerheds skyld brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende, så vi kan få det hele tilbage, hvis du fortryder købet.
  • Du skal selv betale returforsendelsen, hvis du ikke har aftalt andet. Få en kvittering fra postvæsenet.
  • Du skal have alle dine penge tilbage – herunder de oprindelige leveringsomkostninger. Vi har en frist på 14 dage til tilbagebetalingen.