14 dages returret


Når du handler på nettet, har du altid 14 dages fortrydelsesret i følge dansk lov, der løber fra leveringen. Hvis du har bestilt som en gave, som skal overrækkes på en bestemt dato, kan du kontakte os på info@luxury-outdoor.dk og således få skubbet fortrydelsesretten i forhold til denne. Hos www.luxury-outdoor.dk betaler du selv for returforsendelsen.    


Dette er gældende for fortrydelsesretten i følge dansk lov:

  • Vi har pligt til at oplyse, hvortil du skal sende varen, hvis du fortryder.
  • Overhold 14-dages fristen. Du skal meddele os, at du fortryder inden udløbet af fristen.
  • Herefter har du yderligere 14 dage til at returnere selve varen.
  • Pas på varen. Varen må være prøvet men ikke taget i brug i en grad, så den ikke kan sælges igen, ellers skal du betale for værdiforringelsen.
  • Gem for en sikkerheds skyld brugsanvisninger, mærker, formstøbt plast og lignende, så vi kan få det hele tilbage, hvis du fortryder købet.
  • Du skal selv betale returforsendelsen, hvis du ikke har aftalt andet. Få en kvittering fra postvæsenet.
  • Du skal have alle dine penge tilbage – herunder de oprindelige leveringsomkostninger. Vi har en frist på 14 dage til tilbagebetalingen.