Handelsbetingelser med salgs- og leveringsbetingelser - Luxury Outdoor spa

Anvendelse og gyldighed
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige tilbud, salg og leverancer fra Luxury-outdoor.dk, medmindre en eller flere af bestemmelserne er fraveget ved udtrykkelig aftale.

2. Tilbud/Ordrer
Endelig aftale mellem køber og Luxury-outdoor.dk anses først for indgået ved Luxury-outdoor.dk´s skriftlige accept af tilbuddet eller ved Luxury-outdoor.dk´s fremsendelse af varerne. Særligt ved e-handel: Fremsendelse af elektronisk bekræftelse på bestillingens modtagelse er ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved endelig aftale er indgået. Bindende ordrebekræftelse og faktura fremsendes samlet med de bestilte varer.
Vi tager forbehold for trykfejl samt tekniske fejl på siden.

3. Fortrydelsesret
Ved afgivelse af tilbud fra sælgers forretningssted har køber ingen fortrydelsesret, når bindende købsaftale er indgået. Varen kan returneres selvom den er brugt. Det er dog kun tilladt, at bruge varen i en sådan grad, at det svarer til hvad man kunne have afprøvet i en fysisk butik. Ved ibrugtagning udover ovenstående har luxury-outdoor ret til at vurdere varen og fratrække en eventuel værdiforringelse i det returnerende beløb. Varen skal altid kunne, uden nogen form for reparation, kunne sælges til en anden kunde som en ny vare. Luxury-outdoor forbeholder sig derfor retten til at reducere tilbagebetalingen med det beløb svarende til værdiforringelsen. Særligt ved e-handel i forbrugerkøb: I forbrugerkøb foretaget ved e-handel har køber i henhold til lov om visse forbrugeraftaler 14 dages fortrydelsesret. Køber er forpligtet til efter forudgående aftale med Luxury-outdoor.dk at returnere varen i original emballage, i samme stand og mængde, som den er modtaget. Fortrydelsesretten gælder ikke ved tilvirkningskøb/specieskøb. Det er kundens pligt at undersøge leverancen for eventuelle fragtskader. Ved kundens kvittering for modtagelse, kvittere kunden samtidig for at leverancen er modtaget hel og skadesfri og kunder har derfor ikke efterfølgende reklamationsret over eventuelle fragtskader. I tilfælde af, at kunden ønsker levering ”Uden kvittering for modtagelse”, fraskriver både Luxury-outdoor.dk samt fragtleverandøren sig et hvert ansvar for transportskader samt evt. tyveri af varen.

4. Betaling Fakturabetaling:
Købesummen er forfalden til kontant betaling forud for levering af varen på den dato, som fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Faktura fremsendes forud for levering. Ved bestillingsvarer betales 25 % af købesummen ved ordreafgivelse. Den resterende del af købesummen betales umiddelbart inden levering. Ved betaling efter forfaldsdagen er Luxury-outdoor.dk berettiget til at beregne sig renter, rykkergebyrer etc. i henhold til den til enhver tid gældende rente- og inkassolovgivning Køber har ikke ret til at foretage modregning/tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af mulige modkrav mod Luxury-outdoor.dk, idet en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af købsaftalen.

Betalingskort: Ved betaling med kortbetaling tilbyder vi følgende betalingskort:

  • Visakort
  • Mastercard
  • Dankort
  • Diverse internationale kort
  • Viabill

Beløbet må tidligst trækkes på kortholders konto, når varen afsendes. Transaktionsgebyret betales af Luxury-Outdoor.dk der tilbyder gebyrfri betaling med betalingskort.

5. Ejendomsforbehold
Såfremt det undtagelsesvist er aftalt med køber, at denne skal have udleveret varen inden den fulde købesum er erlagt, forbeholder Luxury-outdoor.dk sig med de begrænsninger, der følger af de ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Luxury-outdoor.dk. Levering Ved forsendelse tilstræber Luxury-outdoor.dk levering af standardvarer inden for 2-3 arbejdsdage efter modtaget betaling. Levering af bestillingsvarer aftales individuelt og fremgår af ordrebekræftelse eller faktura. Levering anses for sket, når varen er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Køber overtager risikoen for varen ved sælgers overgivelse af varen til fragtfører. Luxury-outdoor.dk er i øvrigt ikke ansvarlig over for køber, såfremt force majeure hindrer/forsinker sælgers opfyldelse af aftalen – herunder strejke, lockout, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder eller andre omstændigheder, som sælger ikke har indflydelse på. I ovennævnte tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

6. Undersøgelsespligt
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.

7. Reklamation og ansvar
Køber skal give skriftlig meddelelse direkte til Luxury-outdoor.dk om fejl/mangler uden ugrundet ophold, dog senest tre dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angivne frist, mister køber retten til at fremsætte krav som følge af manglen. Enhver reklamation skal være gjort gældende over for Luxury-outdoor.dk inden et år efter leveringstidspunktet. Overholder køber ikke denne frist, mister køber retten til at påberåbe sig manglen. Såfremt en mangel konstateres, er Luxury-Outdoor.dk´s ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter Outdoor-luxury´s valg at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af Luxury-outdoor.dk fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende. Luxury Outdoor er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af en mangelfuld vare, herunder – men ikke begrænset til – enhver form for skade på bygningskonstruktioner, installationer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v. Særligt i forbrugerkøb: I forbrugerkøber gælder ovennævnte betingelser ligeledes, dog med de begrænsninger, der følger af de beskyttelsespræceptive regler i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

8. Returret:

Du har altid 14 dages fuld returret på varer købt på luxury-outdoor.dk, regnet fra den dag varen modtages. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i væsentligt samme stand, som du modtog den, samt udfylde retursedlen, som du har modtaget sammen med varen. Vi returnerer hele købesummen uden nogen form for gebyrer. Du sørger dog selv for eventuelle omkostninger til returfragt. Du kan eventuelt købe returfragten på www.pakke.dk. Husk at medsende en kopi af din kvittering. Returneringen betinges af, at varen er i 100% funktionsdygtig stand og at original emballage medfølger.

Returneringsadresse:

Luxury-outdoor.dk
Stadionvej 26, Gudumholm
9280 Storvorde

9. Reklamationsret:
Luxury-outdoor.dk yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Luxury-outdoor.dk indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende sendes retur til vores webshop for reparation eller ombytning. Husk at udfylde returseddelen samt at medsende en kopi af din kvittering på varen. Når varen er modtaget retur og godkendt, byttes den til en anden vare, varen repareres eller købesummen refunderes til din konto alt efter, hvad du ønsker og har anført på returseddelen. Vi returnerer hele købesummen uden nogen form for gebyrer. Husk at medsende en kopi af din kvittering.

10. Produktansvar
For produktansvar er Luxury-outdoor.dk alene ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i dansk produktansvarslovgivning. Luxury-outdoor.dk fraskriver sig derudover ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder – men ikke begrænset til – skade på bygningskonstruktioner, installationer, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab og ethvert andet indirekte tab. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Luxury-outdoor.dk’s produktansvarsforsikring. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til Outdoor-luxury, såfremt køber bliver bekendt med, at der er opstået skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning Luxury-outdoor.dk måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde SC skadesløs i samme omfang, som Luxury-outdoor.dk´s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

11. Værneting
Enhver uenighed eller tvist mellem Luxury-outdoor.dk og køber skal afgøres i henhold til dansk ret ved Luxury-outdoor.dk hjemting. SC kan dog til enhver tid vælge at retsforfølge køber ved købers hjemting.

12. Fragt
Varer leveres til kantsten med fragtmand eller GLS alt efter pakkestørrelse. Der leveres kun til adresser i Danmark inkl. brofaste øer. Til ikke brofaste øer i Danmark leveres mod et ekstra fragttillæg. Tillæg beregnes automatisk i udcheckningen. Hvis man ønsker at leverings må stilles uden kvittering fraskriver Luxury-outdoor.dk sig ansvaret for eventuel transportskade og eller tyveri af varen.

13. Prismatch

Vi giver ikke prismatch eller prisgaranti.

GDPR - gældende fra 25/05/2018

Personoplysninger

Som kunde hos luxury-outdoor.dk registrerer vi kun de oplysninger, du indtaster med henblik på at fremsende bekræftelse på din ordre, og for at vi kan informere dig om betaling for din ordre. Registreringen sker ved, at de indtastede oplysninger automatisk placeres i vores systemer.

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, efternavn, adresse, by, land, tlf.nr. og mailadresse, samt eventuel kommentar du måtte have til ordren.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Alle oplysninger opbevares i minimum 5 år jf. bogføringsloven, hvor du har mulighed for anmode om sletning eller indsigt af dine informationer som vi har lagret. Vi gemmer bl.a. oplysninger for at kunne behandle reklamationer, garanti og lign. i tilfældet af at dette skulle opstå.

Derudover gemmes dine oplysninger, hvis du har et login, således du kan logge ind på din konto, så dit køb hurtigere kan gennemføres.

Personoplysninger lagres i en kundedatabase. Disse personoplysninger er beskyttet med login, og kun ansatte med nødvendige rettigheder har adgang til dem. Dine oplysninger vil blive delt med vores fragtleverandør for, at kunne sende din pakke.

I tilfældet af at du har registreret dig hos vores nyhedsbrev, vil oplysningerne også deles med vores nyhedsbrev program for, at vi kan masse udsende nyhedsbreve løbende.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Alle anmodninger om ændring, sletning og indsigt skal imødekommes og behandles inden for 30 dage uden unødig forsinkelse. Har du en konto hos os, kan du også lave disse forespørgsler under dit login.

Alle indtastninger i enhver formular på vores shop sendes direkte til en e-mail til vores kundeservice. Disse henvendelser gemmes, og vil blive slettet såfremt de ikke findes relevante længere, eller ved en forespørgsel. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

For mere information henvises der til vores privatlivspolitik.

Indsigelser

Som kunde Hos os har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen, og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven.

 

Henvendelser ifb. med persondatapolitik skal rettes til vores mail, info@luxury-outdoor.dk

Betingelserne blev senest ændret d. 24 maj 2018.