Tilbehør 8 varer

For at sikre et bakteriefrit og rent badevand bør du minimum én gang ugentligt foretage målinger af vandets pH-værdi og indhold af klor, brom eller aktiv syre. Ved nyfyldning bør du desuden måle vandets alkalinitet og evt. TDS (total dissolved solids). Du kan måle værdierne på tre forskellige måder: med strips, tablettestere og med digitale måleinstrumenter.